Hoteli

Mali Ston bb, Ston
Tel: +385(0)20 754 999
Fax: +385(0)20 754 642
Mali Ston, Ston
Tel: +385(0)20 754 555
Fax: +385(0)20 754 575