Turistička agencija ADRIA TOURIST SERVICE

Turistička agencija ADRIA TOURIST SERVICE
Brajdine 95
Medulin
Telefon: +385(052)576 919, 576 712 Fax: +385(052)576 618