Agencije

Hrvatskih mučenika 2, Komiža
Tel: +385(0)21 717 239
Ribarska 50, Komiža
Tel: +385(0)21 713 500
Fax: +385(0)21 713 500
Riva 13, Komiža
Tel: +385(0)21 713 760
Fax: +385(0)21 717 206
Potok 21, Komiža
Tel: +385(0)21 713 009
Riva sv. Mikule 1, Komiža
Tel: +385(0)21 713 137
Fax: +385(0)21 713 137
Hrvatskih mučenika bb, Komiža
Tel: +385(0)21 713 557
Fax: +385(0)21 713 557
Ribarska ulica 6, Komiža
Tel: +385(0)21 713 668
Fax: +385(0)21 713 840