Konobe

, Punat
Tel: +385(0)51 854 555
, Punat
Tel: +385(51)854 554
Kanajt bb, Punat
Tel: +385(51)855 056
Ulica 17. travnja 95., Punat
Tel: +385(0)51 854 123
Obala 18, Punat
Tel: +385(51)854 235
17. travnja 39, Punat
Tel: +385(0)51 854 800