Konobe

Betiga 114, Vodnjan
Tel: +385(0)52 98 420 800
Betiga bb, Barbariga, Vodnjan
Tel: +385(0)52 528 228
Betiga 121, Barbariga, Vodnjan
Tel: +385(0)52 528 175