Nacionalni park PLITVIČKA JEZERA

Područje Plitvičkih jezera, proglašeno nacionalnim parkom 1949. godine, ubraja se u najljepše prirodne znamenitosti Europe. To je šumovit planinski kraj kroz koji se, jedno ispod drugoga, niže šesnaest prekrasnih jezera i jezeraca kristalno modrozelene boje. Vodom ih pune mnoge rječice i potoci, a međusobno su povezani pjenušavim kaskadama i šumnim slapovima. Taloženjem kalcijeva i magnezijeva karbonata iz protočne vode i posredovanjem posebnih vrsta alga i mahovina nastala je i danas nastaje na mjestima prirodnih prepreka šupljikava vrsta kamena – sedra ili travertin. Riječ je o biodinamičkom procesu koji je i prvorazredna atrakcija i izniman i zanimljiv znanstveni fenomen. Proces izgradnje traje i danas u uvjetima neporemećenih ekoloških odnosa. Nacionalni park se prostire na području od 29 482 ha, od čega su 22 000 ha šume, 217 ha vode, 7 265 ha su travnjaci sa seoskim prostorima. Visoka šuma mjestimično poprima prašumske oblike, a tom prirodnom bogatstvu odgovara i šarolikost biljnog i životinjskog svijeta. Uz mnogobrojne vrste ptica i sitne divljači, u parku ima srna, medvjeda, vukova, divljih svinja i divljih mačaka, a u vodama pastrva. Lov, ribolov i kupanje u jezerima nisu dozvoljeni. Floru Parka èini otprilike 1267 biljnih vrsta, od čega 55 vrsta pripada porodici orhideja. Osim bogate prirodne baštine, prije nekoliko godina zapoèeta je obnova i revitalizacija tradicijske baštine na podruèju Parka. Buduæi se radi o dugotrajnom i financijski zahtjevnom procesu, do sada je obnovljen mlin iz 19. st. na rijeci Korani, a pri završetku je i obnova pilane na vodeni pogon, takoðer na Korani. AKTIVNOSTI UNUTAR NACIONALNOG PARKA: Razgledavanje Parka prema posebnim programima (uz korištenje motornog broda i vlaka), razgledavanje špilje Šupljare, vožnja jezerom Kozjak èamcima na vesla, vožnja planinskim biciklima stazama u duljini cca 20 km, planinarenje na Medvjeðak, zimi skijanje i sanjkanje u naselju Mukinje, moguænost obilaska obnovljenog mlina na vodeni pogon u naselju Korana i obnovljene pilane na vodeni pogon, takoðer u naselju Korana. IZLETI U OKOLICU: Ribolov na rijeci Gacki, posjet mlinicama na Gacki, posjet planinskom selu Kuterevo u kojem se nalazi utoèište za napuštene medvjede, planinarenje na brdo Mrsinj iznad Korenice, posjet Baraæevim spiljama pored Rakovice, jahanje kod Baraèevih spilja za djecu i odrasle, rafting na rijeci Uni, posjet etno selu Rastoke u Slunju.