Turistička zajednica grada OROSLAVJA

Turistička zajednica grada OROSLAVJA

Grad Oroslavje nalazi se u južnom dijelu Krapinsko-zagorske županije. Grad se nalazi na prostoru glavnih cestovnih prometnica, Zapadna Europa, Zagreb, Jadranska obala, Slavonija, a sa takvom prometnom povezanošću otvorena su mu vrata gospodarskog, poljodjelskog, turističkog, kulturnog i inog razvoja.

Ime Oroslavja spominje se još početkom 13. stoljeća, a sam naziv najčešće se povezuje s orlom koji je i danas zaštitni
znak Grada.

Oroslavska povijest vezana je uz dva dvorca oko kojih se stoljećima i odvijao cjelokupni gospodarski, društveni, kulturni, ali i sportski život. Prema dosad poznatim podacima oroslavski plemići prvi su u naš kraj donijeli tenis, mačevanje, jahanje, skijanje i druge sportove. U Oroslavju su česti gosti bili ili su čak živjeli i radili i poznati umjetnici kao što su Franz Liszt, Vlaho Bukovac, Bela Čikoš – Sesia, Mirko Rački, August Šenoa, Ksaver Šandor
Gjalski, Antun Gustav Matoš i drugi.

Simbol Oroslavja je Orao koji dominira na središnjem trgu. On sa visine promatra valovite brežuljke, korito Topličine, polja, njive, vinograde, voćnjake, livade, ceste te prugu. Tu se sjedinjuje prošlost i sadašnjost kulturno-povijesne i gospodarsko-turističke vrijednosti.