HRVATSKA KAZALIŠNA KUĆA

HRVATSKA KAZALIŠNA KUĆA
Široka ulica 8
Zadar
Telefon: +385(023) 314 586 Fax: +385(023) 314 590