HVARSKO KAZALIŠTE

HVARSKO KAZALIŠTE
Trg sv. Stjepana bb
Hvar
Telefon: +385(021) 741 009, 742 864 Fax: +385(021) 741 009, 742 864