Kazalište KOMEDIJA

Kazalište KOMEDIJA
Kaptol 9
Zagreb
Telefon: +385(01)48 35 212 Fax: +385(01)48 12 179

kazališne predstave, komedije, mjuzikli, operete, rock - opere