Kazališta

Trg bana J. Jelačića 19, Osijek
Tel: +385(0)31 501 485
Fax: +385(0)31 501 485
Županijska 9, Osijek
Tel: +385(31)220 700