Muzeji

Šetalište Julija Bergera 1, Slatina
Tel: +385(0)33 661 171
Fax: +385(0)33 400510