ACI MARINA DUBROVNIK

ACI MARINA DUBROVNIK
(42°40,3'; N 18°07,6'; E)
Dubrovnik
Telefon: +385(020)455 020 Fax: +385(020)451 922

Marina raspolaže s 425 vezova u moru te sa 140 mjesta za smještaj plovila na suhom. Svi vezovi opremljeni su priključcima za vodu i struju.