ACI MARINA KORČULA

ACI MARINA KORČULA
(42°57,6’ N 17°08,4’ E)
Korčula
Telefon: +385(20)711 661 Fax: +385(20)711 748

Marina raspolaže sa 159 vezova u moru te s 16 mjesta za smještaj plovila na suhom. Vezovi su opremljeni priključcima za vodu i struju.