Nacionalni parkovi

Pristanište 2, Goveđari, Mljet
Tel: +385(20)744 041
Fax: +385(20)744 043