Nacionalni parkovi

Bijela Vodica 48, Risnjak
Tel: +385(51)836 133
Fax: +385(51)836 116