Mitovi i legende – KRAPANJ

Mitovi i legende – KRAPANJ

Legenda kaže da je Krapnjane loviti spužve naučio Grk s Krete, imenom fra Antun, početkom 18. stoljeća. On je 1704. na otok donio i znanje o preradi spužvi, koje su se potom izvozile u Veneciju. Spužve su se najprije lovile ostima iz broda, tehnikom kojom su neki od krapanjskih spužvara lovili sve do šezdesetih, sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Krapanjsko spužvarstvo vrhunac je doseglo 1912. kada se prodavalo i do 400 tisuća komada spužvi u Italiju, Francusku i Njemačku. Godine 1946. osnovano je i poduzeće Spužvar, u kojem su radila 32 ronioca, a koji su u lov na spužve odlazili u 10 do 12 ekipa.