ZAVIČAJNI MUZEJ STJEPAN GRUBER

Zavičajni muzej Stjepan Gruber u Županji nalazi se u zapadnom dijelu grada, uz lijevu obalu rijeke Save. Muzej je osnovan 1953. godine, a  raspolaže s dva veća i dva manja objekta međusobno povezana muzejskim parkom te novom upravnom zgradom Muzeja u kojoj se u prizemlju nalaze uredi  i  muzejske čuvaonice.

Dvije muzejske zgrade su registrirani spomenici kulture; Čardak- vojnokrajiški graničarski objekt, s početaka 19. stoljeća. U ovoj zgradi se nalazi Stalni postav paleontološke, arheološke i kulturno povijesne građe.

Druga muzejska zgrada, Agencija – zgrada nekadašnje parobrodske agencije  je sagrađena početkom 20. stoljeća i u njoj se nalazi zanimljiv Stalni postav Etnološkog odjela.  U stalnom postavu Etnološkoga odjela danas je izloženo tristotinjak predmeta s mnoštvom popratnih tekstova i fotografija koji govore o tradicijskom načinu životau Županjskoj Posavini, a danas se stalni postav može pogledati i  putem suvremenih aplikacija i 3D prezentacije na  web stranici Muzeja https//:  muzej-zupanja. hr   kako bi se dobio  bolji uvid u raskoš i bogatstvo etnografskih predmeta sačuvanih u našem Muzeju. Primarne teme u koncepciji Etnološkoga postava su razvrstane prema godišnjim dobima (običajima kroz godinu), ali i prema životnim običajima (od rođenja do smrti). Unutar tih tema predočeni su mnogobrojni etnološki predmeti koje su starosjedioci, hrvatsko stanovništvo katoličke vjeroispovijesti – Šokci s područja županjske Posavine koristili pri obavljanju svakodnevnih ili povremenih poslova u domaćinstvu. Postavom je uglavnom obuhvaćeno vremensko razdoblje od sredine 19. do polovice 20 stoljeća, s tim da je nekoliko  izloženih predmeta rekonstruirano u novije vrijeme prema originalnim predmetima na terenu ili prema fotografijama iz tog razdoblja. Autori Stalnoga postava – Etnološkoga odjela su mr. sc. J. Juzbašić za stručni dio te doc. mr. sc. M. Beusan, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, za prostorno i likovno rješenje.

Slijedeći ideju izlaganja građe u kronološkom kontinuitetu, u zgradi Čardak, uz ulazni i prijamni prostor postavljeni su predmeti paleontološke zbirke, stanoviti broj kostiju životinjskih vrsta kvartarne faune panonskog područja. U nastavku prizemlja prezentiran je arheološki materijal s područja županjske Posavine, od prapovijesti, preko antike do razvijenog i kasnog srednjega vijeka . Nadalje, u sobama na katu slijedi postav povijesne i kulturno-povijesne građe. Stalni postav povijesnih razdoblja prikazuje građu Muzeja u nekoliko kronoloških cjelina. U prve dvije sobe  izložena je građa turskoga doba i doba Vojne krajine, a u trećoj  sobi ambijentalno  će biti  smještena ljekarna iz Babine Grede (druga polovica 19. stoljeća). Umjetnine 18. i 19. stoljeća ukomponirane su uz drugu povijesnu građu, tj. uz inscenaciju stambenoga ambijenta iz doba historijskoga stila u četvrtoj sobi, a građanski salon iz 30- tih godina 20 stoljeća izložen je posljednjoj sobi. U te dvije zadnje sobe  izložiti će se i razni predmeti  koji govore o tehničkim dostignućima tog vremena poput Hanamanove žarulje, pisaći strojevi, fotoaparati i dr. U sklopu stalnoga postava na katu, može se pogledati nekoliko multimedijalnih zapisa iz novije povijesti županjskoga kraja. Prikazuju se fotografije i dokumenti iz razdoblja prvog i drugog svjetskoga rata i poslijeratne socijalističke izgradnje Županje, s pregledom najznačajnijih gospodarskih i društvenih previranja, te filmski dokumentarni zapisi iz domovinskog rata.