Apartmani

Vukovarska 20, Dramalj
Vukovarska 13, Dramalj
Manestri 47, Dramalj
Tel: +385(0)91 5631 649
Kačjak bb, Dramalj
Tel: +385(51)786 444
Fax: +385(51)786 262