Apartmani

Stjepana Radića 12, Podstrana
Grljevačka 3a, Podstrana
Tel: +385(0)98 93 26 611
Fax: +385(0)21 335 203
Grljevačka 2d, Podstrana
Tel: +385 (21) 55 11 50
Fax: +385 (21) 55 11 60
Grljevačka28, Podstrana
Zvonimirova 22, Podstrana