Apartmani

Skradinskih svilara 21, Skradin
Tel: +385(0)22 771 101
Fax: +385(0)22 778 890