Hosteli

Sarajevska 2, Šibenik
Tel: ++385(0)91 337 3744, ++385(0)22 244 817
Sarajevska 2, Šibenik
Tel: ++385(0)91 337 3744
Jurja Barakovića 3, Šibenik
Tel: +385(0)22 200 159, 091 337 3745
Kralja Zonimira 40, Šibenik
Tel: ++385(0)22 215 269, ++385(0)98 180 5938
Kralja Zvonimira 40, Šibenik
Tel: ++385(0)98 180 5938
Put gimnazije 5, Šibenik
Tel: ++385(0)95 890 4431
Buta Harolda Bilinića bb, Šibenik
E. Kvaternika 11, Šibenik
Tel: ++385(0)91 150 3029