Hosteli

Hektorovićeva 38, Solin
Tel: +385(0)21 246 772
Fax: +385(0)21 246 772