Kampovi

Put Ždrijaca 13, Nin
Tel: +385(0)23 335-684,(0)98 1643 051, (0)98 806 008
Ulica hrvatskih gradova 83, Nin
Tel: +385(0)23 264 048, (0)23 264 143, (0)91 142 6241
, Nin
Tel: +385(23)264 031,264 797
Put blata 10, Nin
Tel: +385(0)23 265 575, 264 265
Fax: +385(0)23 265 575