Kampovi

Ul. Put plaže bb, Novigrad_Zadar
Tel: +385(0)23 375 111
Fax: +385(0)23 375 619