Kampovi

Šetalište Ivana Brusića 2, Punat
Tel: +385(51)854 101
Fax: +385(51)854 020
Obala 94, Punat
Tel: +385 (0)51 854 036, 854 110
Fax: +385 (0)51 854 036
, Punat
Tel: +385(51)854 515
Fax: +385(51)854 515
, Punat
Stara Baška, Punat
Tel: +385 (0)51 844 678, (0)98 327 109
Fax: +385 (0)51 844 725 (ljeto), 221 656(zima)