Kampovi

Cesta za Valaltu - Lim 7a, Rovinj
Tel: ++385(0)52 804 850
Cesta Valalta - Lim 7, Rovinj
Tel: +385 (0)52 804 800
Fax: +385 (0)52 811 463
Monsena bb, Rovinj
Tel: +385(0)52 800 250
Fax: +385(0)52 800 215
Polari bb, Rovinj
Tel: +385(0)52 800 250
Fax: +385(0)52 800 215
Polari 5, Rovinj
Tel: +385 (0)52 817 320
Fax: +385 (0)52 830 743
Monsena bb, Rovinj
Tel: +385(0)52 811 025
Fax: +385(0)52 811 541
Veštar bb, Rovinj
Tel: +385(0)52 800 250
Fax: +385(0)52 800 215
Veštar 6, Rovinj
Tel: +385 (0)52 829 107
Fax: +385 (0)52 830 028
Aleja Porton Biondi 1, Rovinj
Tel: +385 (0)52 813 557
Fax: +385 (0)52 811 509
Monsena bb, Rovinj
Tel: +385(0)52 805 500
Fax: +385(0)52 811 541