Moteli

Krapanjskih spužvara 46, Brodarica
Tel: +385(0)22 350 300, rezervacije smještaja 350 695
Fax: +385(0)22 351 877