Moteli

Julija Klovića 2, Crikvenica
Tel: +385(0)51 785 105
Fax: +385(0)51 785 105