Moteli

Jarče polje bb, Netretić
Tel: +385(47)871 388
Vukova Gorica 37, 47 273 Prilišće, Netretić
Tel: +385(47)864 077
Fax: +385(47)864 094