Moteli

Ul. Bana Butka Kurjakovića 27, Novigrad_Zadar
Tel: +385(023)375 114
Ul. Prof. Vice Vlatkovića 2, Novigrad_Zadar
Tel: +385(0)23 375 115; (0)98 331 173