Moteli

V.Nazora 41, Slatina
Tel: +385(0)33 400 200
Fax: +385(0)33 400 201
Tina Ujevića bb, Slatina
Tel: +385(33)555 095, 099/60 60 645
Fax: +385(33)555 781
Banovačka 14, Slatina
Tel: +385(0)33 552 503