Moteli

1. svibnja 15, Supetar
Tel: +385(0)21 630 018
Put Pašika 16, Supetar
Tel: +385(0)21 631 541
Fax: +385(0)21 631 541
Splitska, Supetar
Tel: +385(21)717 210
Bračka 2, Supetar
Tel: +385(21)630 921
Punta bb, Supetar
Tel: +385(21)631 507
V. Nazora 9, Supetar
Tel: +385(0)21 630 966