Vile

Put Lokvice 4, Novalja
Tel: +385 (0)91 6047 202
Dabovi stani 11, Novalja
Zadarska 54, Novalja
Tel: ++385(0)53 663 390
Josipa Kunkere 4, Novalja
Tel: +385(53)663 680
Fax: +385(53)663 690