Vile

Podkoludricu 4, Rijeka
Tel: +385(0)99 215 8511
Fax: +385(0)51 623 006
Šetališe XIII. divizije 56, Rijeka
Tel: +385(0)91 353 7772