Smještaj

Ul. Put plaže bb, Novigrad_Zadar
Tel: +385(0)23 375 111
Fax: +385(0)23 375 619
Prižba, Blato
Tel: +385(0)20 861 178
Fax: +385(0)20 861 150
Baštijanići 45, Žuljana
Tel: +385/0/52 681 970
Baštijanići 45, Žuljana
Tel: +385/0/52 681 970
Baštijanići 45, Žuljana
Tel: +385/0/52 681 970
Baštijanići 45, Žuljana
Tel: +385/0/52 681 970