Smještaj

Ul. Put plaže bb, Novigrad_Zadar
Tel: +385(0)23 375 111
Fax: +385(0)23 375 619
Gajine bb, Novigrad_Zadar
Tel: ++385(0)98 979 4437