Turistička zajednica grada BAKAR

Turistička zajednica grada BAKAR
Primorje 39
Bakar
Telefon: +385(0)51 761 111 Fax: +385(0)51 761 111