Turističke zajednice

Čakavska kuća bb,, Žminj
Tel: ++385/0/52 846 792
Fax: ++385/0/52 846 844