Turističke zajednice

Dolac 2a, Betina_Murter
Tel: +385(0)22 436 522
Fax: +385(0)22 436 523