Turističke zajednice

Bernarda Borisija 2, Funtana
Tel: +385(0)52 445 119
Fax: +385(0)52 445 124