Turističke zajednice

Trg Dr. Franje Tuđmana 2, Karlobag
Tel: +385(0)53 694 251
Fax: +385(0)53 694 251