Turističke zajednice

Trg bana J.Jelačića 7, Koprivnica
Tel: +385(0)48 621 433
Fax: +385(0)48 623 178
Antuna Nemčića 5, Koprivnica
Tel: +385(0)42 624 408
Fax: +385(0)42 624 407