Turističke zajednice

Aleja Slatina bb, Mošćenička Draga
Tel: +385(0)51 739 166
Fax: +385(0)51 737 533