Turističke zajednice

Korzo 14, Rijeka
Tel: +385(0)51 335 882
Užarska 14, Rijeka
Tel: +385(0)51 315 710
Fax: +385(0)51 315 720