Turističke zajednice

Trg hrvatskih branitelja 3, Selce
Tel: +385(0)44 611 214
Fax: +385(0)44 676 643
Šetalište Ivana Jeličića 1, Selce
Tel: +385(0)51 765 165
Fax: +385(0)51 768 108