Turističke zajednice

I.Ribara 8, Skrad
Tel: +385(0)51 810 820
Fax: +385(0)51 810 680