Turističke zajednice

Ul. Rade Končara 46, Vrsar
Tel: +385(0)52 441 187 ; 441 746
Fax: +385(0)52 441 187 ; 441 746