ACI MARINA JEZERA

Marina raspolaže sa 189 vezova u moru te sa 60 mjesta za smještaj plovila na kopnu. Vezovi su opremljeni priključcima za vodu i struju.