ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA

ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA

Tijekom 1995. i 1996. na lokalitetu Plečašove štale provedena su arheološka
istraživanja koja su rezultirala senzacionalnim nalazom ostataka rimskog
hrama – Augusteuma i 17 mramornih skulptura nadnaravne i naravne visine.
Ovaj nalaz potakao je ideju o zajedničkoj prezentaciji ovog jedinstvenog
arheološkog lokaliteta kako arhitektonskih ostataka tako i drugog brojnog
arheološkog materijala.
Kamen temeljac za budući muzej položen je 19. srpnja 2004., a Arheološki
muzej Narona osnovan je uredbom Vlade Republike Hrvatske 2005., te je
nakon iznimno složenih građevinskih radova svečano otvoren 18. svibnja
2007., kao prvi muzej u Hrvatskoj izgrađen in situ. Takav način prezentacije
arheološkog lokaliteta obogatio je muzejsku ponudu Hrvatske i ima
malobrojne paralele u europskim i svjetskim razmjerima.
Muzej je do sada tri puta nagrađivan. Nagradu „Vladimir Nazor“ dobio je
arhitekt Goran Rako za projekt Muzeja, „Cemexovu“ nagradu za izgradnju
dobila je tvrtka MGA iz Metkovića, a Arheološki muzej Narona dobio je
nagradu Hrvatske turističke zajednice „Plavi cvijet“ za poseban doprinos
obogaćenju turističke ponude Hrvatske.